Esc
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
~
`
!
1
@
2
#
3
$
4
%
5
^
6
&
7
*
8

9

0

-
+
=
Backspace
Tab
Q
W
E
R
T
Y
U
I
O
P
{
[
}
]
|
\
Caps
Lock
A
S
D
F
G
H
J
K
L
:
;
"
'
Enter
Shift
Z
X
C
V
B
N
M
<
,
>
.
?
/
Shift
Ctrl
Win
Alt
Space
Alt
Win
Menu
Ctrl
Print
Scrn
Scroll
Lock
Pause
Break
Insert
Home
Page
Up
Delete
End
Page
Down
Num
Lock
/
*
7
Home
8
9
Pg Up
4
5
6
1
End
2
3
Pg Dn
0
Ins
.
Del
-
+
Enter
000
Rejestrowanie naciśnięć klawiszy
Test klawiatury
Test klawiatury online

Jeśli chcesz sprawdzić, czy klawisze klawiatury działają normalnie, po prostu naciśnij klawisz, który chcesz przetestować. Zobaczysz odpowiednią zmianę koloru na klawiaturze wirtualnej powyżej, aby określić, czy klawisze klawiatury działają prawidłowo. Historia naciśnięć klawiszy zostanie wyświetlona na stronie. Jeśli chcesz powtórzyć test, możesz kliknąć przycisk „Resetuj”.